Forældrekompetenceundersøgelsen er en kortlægning af forældres evne til eller mulighed for at tage vare på deres barn. Undersøgelsen bidrager til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og giver kommunen et grundlag for de videre foranstaltninger i forhold til familien

Jeg har siden 2005 udført en lang række udredninger og psykologiske forældrekompetenceundersøgelser for kommuner i sager, hvor der har været alvorlig tvivl om børns trivsel. Mine undersøgelser har til formål at afdække forældreskabets ressourcer samt udviklingspotentialer med fokus på evnen til at sikre børnenes fysiske og psykiske sundhed og udvikling.

Den psykologiske udredning af forældrekompetencen kan beskrive forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion. Dette opnås ved at udrede ressourcer og sårbarheder på følgende områder: tilknytningserfaringer og mentaliseringsevne, kognitivt funktionsniveau, psykisk anamnese, aktuelt symptombillede og grundlæggende personlighedsdimensioner.

Som udgangspunkt vil udredningen tage udgangspunkt i en gennemlæsning af sagsakter, samt en række møder, hvor der  foretages en kogntiv testning og en række interviews;  Adult Attachment Interview (AAI) og Parent Development Interview (PDI) eller Pregnancy Interview (PI).

Inden den endelige rapport afleveres til opdragsgiver, gennemgås den på et afsluttende møde med forældrene med det formål at verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til rapporten.

I sager, hvor der også er brug for en psykologisk udredning af børnene eller en undersøgelse af hele familien, har jeg gode erfaringer med at løfte opgaverne i et team med andre fagfolk.

Samtalerne og testningen kan enten finde sted hjemme hos forældrene, i familieafdelingens lokaler eller på mit kontor i Aarhus.

Tidsrammen og den nøjagtige pris på en udredning kan aftales inden opstart af sagen, som et tilbud givet på baggrund af en samtale med opdragsgiver.

I er velkommne til at kontakte mig for et konkret tilbud med udgangspunkt i en sagsfremstilling og opdrag.