Supervision er et samarbejde med fokus på at udvikle og skærpe dine personfaglige kompetencer. Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper, og den kan spænde fra konkret, sagsfokuseret vejledning til mere undersøgende og refleksive samtaler om tilbagevendende uhensigtsmæssige mønstre eller problemstillinger i dit faglige liv.

Supervisionssamtalen tager afsæt i din aktuelle situation og dine fagpersonlige udviklingspunkter, så jeg kan støtte dig i at reflektere over dine arbejdsrelaterede udfordringer.

Siden jeg i 2005 som nyuddannet psykolog blev ansat på Børne- og Familiehjemmet Bakkevej, har jeg høstet værdifuld erfaring med arbejdet inden for børne- og familieområdet. Erfaring, som, kombineret med min akademiske skoling, har givet mig et solidt grundlag for at supervisere fagpersoner såsom pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andet socialfagligt personale inden for børne- og familieområdet.

Min praktiske erfaring og mit mangeårige samarbejde med forskellige faggrupper har også vist sig at være et godt afsæt for at formidle teori og metoder til forskellige grupper af fagpersoner. Gennem årene har jeg blandt andet undervist i:

  • Mentalisering og mentaliseringsbaserede behandlingsmetoder
  • Barnets udvikling; udviklingpsykologi og tilknytningsteori
  • Nærværstræning gennem mindfulness og meditation
  • Vurdering af voksnes refleksive funktionsniveau
  • Udredning og udvikling af forældres omsorgskompetencer
  • Mentaliseringsbaseret konflikthåndtering

Jeg har tidligere undervist på både Københavns Universitet og Folkeuniversitet i Århus. De seneste år har jeg været tilknyttet Systemisk Institut for Familieterapi som fast underviser i  udviklingspsykolog og mindfulness. Jeg har også i en årrække været tilknyttet Center for Mentalisering som underviser.

Priser

Supervision individuelt 1350 kr. pr. time
Supervision af lille gruppe (op til 3) 1550 kr. pr. time
Supervision af gruppe 1800 kr. pr. time
Foredrag og undervisning aftales individuelt

 

Priserne er eksklusiv moms. I de tilfælde, hvor der ifølge Told og Skats regler for undervisning og supervision er moms på ydelsen, vil dette blive tillagt.